Informace k adopci píšťaly

- Výše částky
- K adopci
R
- Zarezervované
- Adoptované

Stav: k adopci
Částka: 5.000 Kč
Píšťala: Gambe 8 / ais
Rejstřík / Tón C Cis D Dis E F Fis G Gis A Ais H c cis d dis e f fis g gis a ais h c1 cis1 d1 dis1 e1 f1 fis1 g1 gis1 a1 ais1 h1 c2 cis2 d2 dis2 e2 f2 fis2 g2 gis2 a2 ais2 h2 c3 cis3 d3 dis3 e3 f3 fis3 g3 gis3 a3
Flétna harmonická 8´
Flétna zobcová 4´
Gamba 8´
Kryt trubicový 8´
Mixtura 4x 1 1/3´
Oktáva 4´
Principál 16´
Principál 8´
Superoktáva 2´
Trumpeta 8´
Vybraná píšťala:
Rejstřík: ---
Tón: ---
Částka: ---